Đăng bởi Admin - 20 Tháng Bảy 2022

TĂNG HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC VỚI PHẦN MỀM TEKLA STRUCTURES

TĂNG NĂNG SUẤT, HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC VỚI PHẦN MỀM TEKLA STRUCTURES

Tekla Structure

Ván khuôn là cơ sở của bất kỳ quá trình xây dựng nào, các chi tiết cần phải rất tỉ mỉ và xem xét kỹ lưỡng. Sử dụng các phương pháp truyền thống cho việc này là không hiệu quả và không chính xác. Đó là lý do tại sao các chuyên gia ván khuôn hiện đại đang chuyển sang các công cụ để tự động hóa bản vẽ, xuất số lượng, báo cáo, chia sẻ thông tin và nhiều hơn nữa.

Thiếu tự động làm giảm năng suất

Không có tự động hóa, quá trình lập kế hoạch ván khuôn nặng về các nhiệm vụ thủ công lặp đi lặp lại. Và khi ván khuôn là thủ công, thì bố trí ván khuôn không nhất quán. Khi các bố cục thủ công này được chia sẻ giữa các chi tiết khác nhau. Mỗi người hoàn toàn có khả năng sẽ quay lại với bố cục tự do của riêng họ mà không hoạt động với kế hoạch xây dựng rộng hơn.

Một hậu quả khác của việc thiếu tự động hóa là giảm độ chính xác. Khi mọi thứ được thực hiện thủ công, luôn có nguy cơ cao về lỗi do con người.

Tekla Structures hiểu cách đổ bê tông

Bằng cách sử dụng phần mềm Tekla, bạn sẽ có một hình dung rõ ràng hơn về tòa nhà và môi trường xung quanh ở hầu hết mọi giai đoạn của quá trình xây dựng. Với Tekla, bạn có thể tăng tốc lập kế hoạch ván khuôn bằng cách tự động hóa các quy trình và nhiệm vụ khác nhau.

Các nhà thầu có thể tiết kiệm thời gian, ngăn ngừa sai lầm và hợp lý hóa các hoạt động ván khuôn trên công trường nhờ trực quan hóa, phối hợp và giao tiếp tốt hơn so với các mô hình ván khuôn có thể xây dựng. Với Tekla bạn có thể sẵn sàng đổ bê tông của mình mà không gặp bất tiện.

Các công cụ và thành phần sẵn sàng để tạo thuận lợi cho quá trình chi tiết và lập kế hoạch.

Với Tekla, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ tương tác và tự động để dễ dàng tạo các mô hình ván khuôn thực tế. Bằng cách sử dụng đổ và hình học bê tông trong mô hình của bạn, bạn có thể xác định các khu vực ván khuôn phù hợp để lập kế hoạch.

Phần mềm cung cấp cho bạn rất nhiều tính linh hoạt. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các thành phần từ Kho của chúng tôi hoặc tạo riêng của bạn. Bạn cũng có thể tổ chức các khu vực cốp pha đa dạng để định lượng. Bằng cách này, bạn sẽ có thể làm với các kịch bản và chi phí khác nhau theo tiêu chí của bạn. Bạn có thể làm xung quanh với hỗn hợp ván khuôn và ngay lập tức, ví dụ, mỗi tầng có giá bao nhiêu và giá sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn quyết định sử dụng vật liệu khác nhau.

Điều này mang lại độ chính xác và hiệu quả cao hơn cho các nhà thầu bê tông, vì họ có thể lập kế hoạch và tối ưu hóa các hoạt động ván khuôn của mình, cũng như quản lý thông tin liên quan dễ dàng hơn để chuẩn bị thành công để đổ bê tông tại chỗ.

Tất cả các sản phẩm của bạn từ một mô hình 3D

Bạn có thể tạo bản vẽ ván khuôn – hoàn thành với chú thích, kích thước và trực quan 3D – tự động từ mô hình. Thay đổi trong mô hình cũng tự động cập nhật cho tất cả các bản vẽ và báo cáo. Bạn có thể tạo báo cáo và xuất chúng sang Excel chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Bạn sẽ có được ước tính chi phí chính xác hơn trong thời gian ngắn hơn khi bạn tự động hóa công việc. Bạn cũng có thể thấy sự cải thiện về năng suất bằng cách có một công cụ lập lịch trình tốt hơn và bằng cách tiết kiệm thời gian dành cho các mối nguy hiểm có thể xảy ra trên trang web nếu chúng không được xác định trong quá trình lập kế hoạch.

Phần tốt nhất của phần mềm Tekla Structures là tất cả thông tin được kết nối. Tất cả các quy trình liên quan đến hình học của bạn. Chẳng hạn như số lượng đổ, tạo bố cục và bản vẽ – được gắn với nhau, điều này có nghĩa là bạn không bị mất thông tin. Nó giúp giảm lỗi, công việc trùng lặp và làm lại.

Nguồn: Bim.edu.vn

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

Các khóa học BIM/CIM  tại Trung tâm ủy quyền ATC – HUCE:

Tổng hợp các khóa học BIM: Khóa học BIM/CIM