Đăng bởi Admin - 12 Tháng Chín 2021

Sự khác nhau giữa công việc 設計者 và CAD オペレーター

Sự khác nhau giữa 設計者 và CAD オペレーター.

( Xin tạm dịch là người thiết kế và người thao tác CAD )
Nhiều bạn kỹ sư mới ra trường (trong đó có tôi) hiểu sai về CAD. Hiểu rằng việc sử dụng CAD để dựng 3D hay tạo bản vẽ là công việc của một người thiết kế (設計者). Nhưng trừ đó là để dùng cho mục đích xây dựng các ý tưởng hay giải pháp của sản phẩm. Công việc đơn thuần chỉ dựng 3D hay tạo bản vẽ trên được gọi là CAD オペレーター .
Hai công việc này, có yêu cầu về kiến thức và kỹ năng là khác nhau.

Người thiết kế (設計者 ).

Người thiết kế sử dụng phần mềm CAD hoặc vẽ tay để đưa ra các giải pháp và ý tưởng. Đồng thời cân nhắc nhiều yếu tố như chi phí, độ an toàn, phương án sản xuất…của sản phẩm. Người thiết kế tham gia vào tất cả các quy trình từ đầu đến cuối. Và phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động thiết kế từ nguyên liệu đến thành phẩm. Người thiết kế cần phải có kiến thức về chuyên ngành, thiết kế và trong các lĩnh vực có liên quan ( ví dụ như môi trường, pháp luật…).
Autocad là gì? Phần mềm sử dụng trong những lĩnh vực nào?

Người thao tác CAD (CAD オペレーター ).

Là “công việc tạo bản vẽ hoặc 3D bằng phần mềm CAD trên máy tính”. Không tham gia trực tiếp vào việc chế tạo các bộ phận hoặc quá trình sản xuất. Công việc của người thao tác CAD là hoàn thiện bản vẽ hoặc 3D theo yêu cầu người thiết kế. Vì vậy, cần có kỹ năng xử lý CAD và kiến thức cơ bản trong lĩnh vực. Công việc của một người thao tác CAD được định vị để hỗ trợ công việc của một người thiết kế.
Người thao tác CAD (CAD オペレーター ) là “công việc tạo bản vẽ hoặc 3D bằng phần mềm CAD trên máy tính”
Theo một nhận định rất cảm tính dựa trên những người mà tác giả bài viết này đã gặp, chỉ một số ít những kỹ sư Việt Nam làm việc tại Nhật là đang đảm nhận vai trò đúng như một người thiết kế. Đương nhiên, họ có thu nhập rất cao trong cùng lĩnh vực.
Tuy nhiên, khi tích lũy đủ kinh nghiệm và kiến thức một người thao tác CAD sau đó có thể dần trở thành một người thiết kế. Hoặc chỉ cần có các kỹ năng của một CAD オペレーター cùng với ngoại ngữ tốt cũng đã có thể đạt được một mức thu nhập tương đối cao ở Nhật.

………………………

Trên đây là bài viết mang quan điểm cá nhân của tác giả. Rất mong nhận được sự chia sẻ và góp ý từ các thành viên trong cộng đồng để giúp những bạn kỹ sư mới ra trường hoặc còn ít kinh nghiệm có thêm nhiều kiến thức và góc nhìn về công việc của mình.
Nhận tiện, anh em có từ tiếng Việt nào sát nghĩa với CAD オペレーター hơn phần dịch của tác giả xin góp ý giúp nhé!
Nguồn coppy.