OSTech - Đào tạo kỹ sư Nhật Bản

  • Trung tâm đào tạo phần mềm Việt - Nhật cấp chứng chỉ quốc tế và giới thiệu việc làm đầu ra tại Việt Nam, Nhật Bản với chế độ phúc lợi hàng đầu.
  • Tầng 2 Nhà Thí Nghiệm, Đại Học Xây Dựng Hà Nội, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • sale@cadjapan.vn

  • 0983.010.899

    Liên hệ chúng tôi